PRESENTACIÓ   RUTES    GALERIA    BÚSTIA
 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Les Rutes de la Pau són itineraris pensats per visitar, descobrir i conèixer aquells llocs on ha estat forjada la història de la pau, amb un tarannà universitari obert i itinerant. A cada lloc on ha ocorregut un fet històric o ha nascut una persona que ha contribuït a la construcció de la pau es reflexiona sobre aquest tema en qüestió. Totes les rutes es centren en un país, regió o àrea geogràfica concreta.


Durant l'itinerari també s'intenta conèixer les persones que viuen en els espais on han tingut llocs els fets de pau. Així, aquestes rutes mostren una nova perspectiva, seriosa però alhora festiva, de la ciència de la pau, una ciència que necessita sempre investigació, planificació i esforç.


  © Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU :: Modolell 41, 08021 Barcelona 93 414 5936