PRESENTACIÓ   RUTES    GALERIA    BÚSTIA
 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Geopau és un projecte que s'endinsa en la història de la Pau. Però la Història es forma de fets de tota mena: grans, petits, duradors en el temps, efímers, famosos, desconeguts, ... Tots ells poden p han pogut tenir molta importància en la construcció de la pau.

Des de Geopau us convidem a compartir aquells fets que han pogut èsser determinants per a la construcció de la pau, per evitar una guerra, per possar fi a una situació d'injustícia, ... i que probablement quedin relegats a un àmbit més local.

Aquest estudi obert voldria recordar que també som descendents de gent pacífica i no tan sols de gent guererra. Cada aportació pot ser un nou element que ens ajudi a comprendre millor el nostre origen, a entrendre millor el nostre present, i a projectar-nos millor cap al futur.

 

 

  © Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU :: Modolell 41, 08021 Barcelona 93 414 5936