PRESENTACIÓ   RUTES    GALERIA    BÚSTIA
 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Geopau, iniciativa de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU, és un estudi interdisciplinari de la història de la pau. Geopau té com a objectiu buscar, estudiar i difondre esdeveniments i personatges històrics que, des de la seva vessant intel·lectual o vivencial , hagin realitzat una aportació a la denominada "pau positiva".

Els experts així coneixen aquella pau fruit del diàleg i de l'acord, una pau que s'aconsegueix amb magnanimitat, amb amplitud de mires, amb saviesa, amb voluntat de convivència i amb humilitat òntica, no aquella pau que es defineix com a absència de guerra, o aquella pau imposada per esgotament d'alguns dels contendents, on hi ha vencedors i vençuts. Geopau intenta incloure tant la Història en sentit ampli com la història dels pobles, entitats, famílies, grups... És a dir, les històries que constitueixen la Història.

Descobrir aquests fets de pau ens recorda que la pau és activa i difícil d'obtenir, però que és possible. Abans que nosaltres, altres persones han ajudat a la construcció de la pau: hem de conèixer-los i homenatjar-los. Geopau se sosté sobre dues coordenades: el temps i l'espai. La millor forma d'apropar-nos a un episodi històric o personatge és des del mateix lloc on van succeir els fets. A més, la visita d'aquests espais ajuda a la propagació i sensibilització de la població sobre la importància de la Cultura de Pau.

Així, amb aquest estudi, sempre obert a noves aportacions, es demostra que també descendim de gent pacífica i no tan sols de gent guerrera, i que el coneixement de la història de la pau ens pot aportar referents per resoldre de forma pacífica i dialogada conflictes que tenen lloc en l'actualitat.
 

  © Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU :: Modolell 41, 08021 Barcelona 93 414 5936